2011|08|
2013|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|

2019-12-28 GO言語のインストールのメモ [長年日記]

sudo apt-get install golang-go
sudo apt-get update
 
sudo vim ~/.bashrc
  export GOENV_ROOT=$HOME/.goenv
  export PATH=$GOENV_ROOT/bin:$PATH
  eval "$(goenv init -)"
 
cd /etc/apt/sources.list.d/
sudo vim google.list
で
deb http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main
をコメントアウトする。
 
git clone https://github.com/syndbg/goenv.git ~/.goenv
 
source .bashrc
 
goenv install -l
 
でバーションを確認できる。
 
goenv install 1.13.5  (私はこのバージョンを選んだ)
go version (バージョンの確認
 
以上